Continuum Technology

Milling Solutions

 

Filtration & EnvironmentАктуално

 На 11.02.2020 г. КОНТИНУУМ ТЕКХНОЛОГИ ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.040-0297-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на  икономиката с предмет изпълнение на проект "Подобряване на производствения капацитет в КОНТИНУУМ ТЕКХНОЛОГИ ЕООД". Проектът се финансира по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" по приоритетна ос "Предприемачество и капацитет за растеж на МПС". Проектът ще се изпълнява до 11.02.2021. Обща стойност: 714.000,- лв., от които 424.830,- лв. европейско и  74.970,- лв. национално съфинансиране.